1. Megállapodások

Ajánlataink nem kötelezőek. Megrendelések, beleértve a mellékletes megegyezéseket is, csak a mi írásbeli visszaigazolásunkkal lépnek jogi érvényességre. Eltérő feltételek és magyarázatok a megrendelő részéről, akkor is érvénytelenek, ha részünkről írásban sem érkezik kimondott ellentmondás. A szállítási szabályaink, vagy a többi szerződési szabályok tartalmának megsértése felold minket minden szállítási kötelezettség alól, de nem a rendelőt az átvételi kötelezettsége alól.

2. Ismertetők, változtatások

Termékeinket érintő ismertetőket, reklámanyagokat, jegyzeteket, ábrákat, rajzokat és adatokat tartalmazó kiadványok, csak megközelítően hitelesek, ha nem lettek miáltalunk névadónak  minősítve. Termékeink kinézetében és kivitelében való változtatási  jogot fenntartjuk, amely nem jogosít fel kifogásra, vagy a visszamondásra.

 

3. Szállítási határidő

Lásd szállítási feltételek

 

4.  Szállítás, kockázat

Lásd szállítási feltételek

 

5. Árak és fizetési feltételek
Névadóak a megrendeléskor érvényes és visszaigazolt árak!

Számla a csomagban mellékelve, vagy a csomagra kívül rögzítve.

Fizetési feltétel: közületek, cégek, viszonteladók részére első vásárlás esetén, készpénz/utánvét.

A továbbiakban tizenöt nap átutalással. Túllépés esetén késedelmi kamatot számítunk fel amely 3%-kal meghaladja a jelenlegi banki kamatot. Amennyiben nem kerül a számla a megadott fizetési határidőt meghaladó nyolc napon belül kiegyenlítésre, a jövőben ezt a vevőt csak készpénz ellenében szolgáljuk ki.

Egyéni vásárlókat csakis készpénz/utánvét ellenében szolgáljuk ki.

 

6. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termékek korlátlan tulajdonjogát a számla teljes kiegyenlítéséig fenntartjuk.

 

7. Garancia

A garancia 1 év.

Egyes termékekre  vonatkozó jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben nyilvánvaló hiányosságokat észlel, (amelyek közé hiányolt tulajdonságok is tartoznak)

köteles két napon belül, a termék kézhezvételétől számítva írásban közölni.

Jogos és időben leadott reklamáció esetében kötelezzük  magunkat a hiba kijavítására, hiányzó részek pótlására, vagy a termék ingyenes cseréjére. Amennyiben ezt egy megfelelő időn belül nem tudjuk teljesíteni, követelheti a termék árának csökkentését, vagy visszaléphet a vásárlástól.

 

8. Visszatartás, ellenszámolás

A megrendelő visszatartási joggal nem rendelkezik. Ellen számolni csak a miáltalunk írásban elfogadott, vagy jogerősen megállapított követeléseket lehet.

 

9. Adatvédelem

Nálunk az adataik biztosak, mert garantáltan nem adjuk át harmadiknak és kizárólag csakis  a

megrendelésének lebonyolításához és a webáruház üzemeltetéséhez használjuk fel. Ez abban az esetben is érvényes, ha csak a hírlevelünk küldésére iratkozott fel.

 

10. Visszavonás

Ön e-mailben visszavonhatja megrendelését okok megadása nélkül.

A termék megérkezésétől számított nyolc napon belül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vevő elállása esetén a Szállító az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

A Szállító kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003 . (VII:30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

11. Teljesítési hely és tárgyalási színhely

Teljesítési hely, minden jogi és kötelezettségi esetben, amely egy üzleti kapcsolatból, vagy  megrendelésből ered, Budapest.

Kizárólagos tárgyalási színhely minden jogi vita esetében, Budapest.

Bármely  jogi vita esetében, a rendelő és cégünk között, kizárólag csak a magyar törvények névadóak.
Az általános szállítási feltételek minden eljövendő rendelésre érvényesek, akkor is ha nem lesz ezen feltételekre külön hivatkozva.

 

GRAFIPLUSZ NEOART Kft.,
Székhely: 4028 Debrecen, Izsó utca 33.
Telephely: H-1107 Budapest, Fertő u. 5.
Adószám: 25333819-2-09
Bankszámlaszám: OTP 11714006-20463911